Ewelina Gee-Milan – Koordynatorem Klubu Absolwenta w Uczelni Łazarskiego.

Ewelina Gee-Milan, absolwentka i wykładowca UŁa, od marca br. objęła stanowisko koordynatora Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego.

Ewelina Gee-Milan jest absolwentką wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Od 2004 roku jest wykładowcą na kierunkach Prawo i Ekonomia w Uczelni Łazarskiego. Wielokrotnie była członkiem Rady Klubu Absolwenta oraz zasiadała w Zarządzie Fundacji Uczelni Łazarskiego. Ponadto, jest koordynatorem Studenckiej Poradni Prawnej, Studenckiego Programu Edukacji Prawnej oraz "Prawo na co dzień"- Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, dodatkowo tutorem w Programie honorowym Uczelni Łazarskiego. Aktywnie włącza się w działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz pomocy prawnej współpracując z wieloma instytucjami i ośrodkami charytatywnymi. Za swoją działalność zawodową i społeczną została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

„Bardzo się cieszę z tej nominacji, to ogromne wyróżnienie. Z Klubem Absolwenta Uczelni Łazarskiego jestem związana od początku jego powstania. Mam nadzieję, że uda nam się rozszerzyć jego działalność. Chciałabym, w najbliższym czasie, skupić się na integracji absolwentów i obecnych studentów. Mam już kilka pomysłów, które -mam nadzieję, uda nam się w najbliższym czasie zrealizować” - E. Gee-Milan.

Klub Absolwenta Uczelni Łazarskiego jest nieformalną organizacją zrzeszającą absolwentów wszystkich kierunków studiów w Uczelni Łazarskiego. Klub działa na rzecz absolwentów i razem z absolwentami. Jego celem jest kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy osobami, które ukończyły studia I i II stopnia lub studia podyplomowe, a środowiskiem akademickim. Dodatkowo, prowadzi i włącza się w akcje prospołeczne organizowane na terenie Uczelni, wspiera inicjatywy absolwentów oraz pozyskuje fundusze na cele statutowe Fundacji Uczelni Łazarskiego.