Konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji strategicznej

Dyrektor Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej dla studentów i absolwentów studiów wyższych. Do wygrania stypendium w wysokości 10 000 zł. Prace można przesyłać do 31.07.2020r.

Celem ogłoszonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości konkursu jest upowszechnienie wiedzy z zakresu prawa i zwiększenie świadomości prawnej. Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować pięć esejów na tematy wskazane przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Prace mogą składać osoby posiadające status studenta lub będące absolwentami studiów wyższych. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna w wysokości 10 000 zł. oraz wyróżnienia- miesięczne stypendia stażowe o wartości 5 000 zł. Liczba wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu.

Regulamin konkursu, link do formularza zgłoszeniowego oraz tematy esejów zaproponowane przez Instytut wymiaru sprawiedliwości zamieszczamy poniżej:

Tematy prac:

  1. Czy w Polsce dyskryminuje się osoby ze względu na wyznawaną religię i światopogląd – analiza na kanwie sprawy zwolnienia pracownika krakowskiej IKEA.
  2. Autorytet wymiaru sprawiedliwości w kontekście kryzysu wokół Sądu Najwyższego. Między niezależnością a politycznym zaangażowaniem sędziów.
  3. Czy mediacje stanowią szansę dla wymiaru sprawiedliwości? Ocena propozycji i działań ustawodawcy.
  4. Koniec z ochroną sprawców przemocy domowej? Rozwiązania „ustawy antyprzemocowej” w praktyce.
  5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądy konstytucyjne w UE. Współpraca czy potencjalny konflikt?

Link do formularza zgłoszeniowego:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=209e73c06cd8405ea03a1425f0b8653e

Regulamin Konkursu:
https://iws.gov.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-w-zakresie-komunikacji-strategicznej/