Raport - Reakcja polskiego ustawodawcy na pandemię SARS CoV-2

Nietypowe warunki tworzenia prawa, jakie zaistniały w 2020 r., skłoniły do postawienia pytania, czy sytuacja związana z zagrożeniem dla bezpieczeństwa całego społeczeństwa, jak pandemia, nie może być traktowana jako okazja do trwałej, a nie tylko przejściowej redukcji praw i wolności obywatelskich?

Na te i inne pytania odpowiada raport "Reakcja polskiego ustawodawcy na pandemię SARS CoV-2". Projekt, został zrealizowany przez Centrum Badań Procesu Legislacyjnego Uczelni Łazarskiego w Warszawie, którego dyrektorem jest prof. zw dr hab. Paweł Chmielnicki.

Raport jest dostępny na stronie Centrum Badań Procesu Legislacyjnego.