Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego udziela porad online!

Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego udziela nieodpłatnych porad prawnych poprzez Wirtualne Biuro Porad Prawnych, które stanowi wyjątkową w skali kraju inicjatywę. E-usługa powstała w ramach realizacji projektu pn. „Poprawienie przepływu informacji i jakości obsługi studenta poprzez wdrożenie pakietu e-usług w Uczelni Łazarskiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, realizowanego przez Uczelnię Łazarskiego. Problemy prawne można zgłaszać po zarejestrowaniu się na stornie internetowej: www.poradniaprawna.lazarski.pl

Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego od blisko 20 lat udziela nieodpłatnych porad prawnych osobom, których sytuacja finansowa nie pozwala na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Studenci, z pomocą pracowników naukowo-dydaktycznych, adwokatów i radców prawnych zaangażowanych w działalność Poradni, udzielają wsparcia oraz przygotowują wnioski, pisma procesowe, odwołania, opinie oraz wszystkie dokumenty prawne niezbędne do przedłożenia w Sądzie.

„Studencka Poradnia Prawna to przede wszystkim ludzie: studenci, absolwenci i dydaktycy, którzy oddają osobom potrzebującym to co najcenniejsze- swój czas i wiedzę, aby każdy człowiek, niezależnie od sytuacji finansowej w jakiej się znajduje, miał możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Klienci mogą skorzystać z naszej pomocy w wielu różnych zakresach. W ramach prowadzonej działalności wyodrębniliśmy między innymi sekcje: prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, czy prawa pacjenta. W tym roku powołaliśmy do życia również dział zajmujący się prawem transplantacyjnym oraz prawem zwierząt." – mówi Ewelina Gee Milan Dyrektor Studenckiej Poradni Prawnej Uczelni Łazarskiego.

E-usługa Wirtualnego Biura Porad Prawnych powstała w ramach realizacji projektu pn. „Poprawienie przepływu informacji i jakości obsługi studenta poprzez wdrożenie pakietu e-usług w Uczelni Łazarskiego” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, realizowanego przez Uczelnię Łazarskiego. Celem projektu jest zarówno rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną jak i podwyższenie jakości tych, które obecnie świadczone są przez Uczelnię Łazarskiego.

Dzięki wdrożeniu Projektu w Uczelni Łazarskiego, Studencka Poradnia stworzyła pionierską usługę w Polsce - Wirtualne Biuro Porad Prawnych. Jest to serwis umożliwiający interesantom skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej on-line. Platforma uwzględnia w równym stopniu potrzeby osób w różnym wieku, zarówno kobiet jak i mężczyzn, a dodatkowo dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnościami.

„Dzięki dofinansowaniu projektu ze środków europejskich mieliśmy możliwość stworzenia platformy, dzięki której klient potrzebujący pomocy Poradni, bez konieczności wychodzenia z domu może zgłosić się po poradę prawną. Wprowadziliśmy taką e-usługę prawdopodobnie jako pierwsza Studencka Poradnia w Polsce, co dodatkowo napawa nas dumą! Naszym celem było, aby każdy człowiek w trudnej sytuacji mógł skorzystać z profesjonalnej, nieodpłatnej porady dlatego dostosowaliśmy platformę również do potrzeb osób słabowidzących i niedosłyszących. W trosce o zaspokojenie potrzeb obcokrajowców stronę internetową można przetłumaczyć na język ojczysty interesanta. Podczas projektowania serwisu staraliśmy się, aby jego obsługa była bardzo prosta, przejrzysta i intuicyjna tak, aby problemu z obsługą i rejestracją nie miały osoby starsze, które zazwyczaj nie poruszają się tak sprawnie w środowisku internetu.”- dodaje Ewelina Gee Milan Dyrektor Studenckiej Poradni Prawnej Uczelni Łazarskiego.

Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej należy zarejestrować się na stronie internetowej https://poradniaprawna.lazarski.pl. Po wygenerowaniu konta w serwisie ze strony głównej należy za pomocą kursora przenieść się do zakładki „Sprawy”. Tam, klient zobowiązany jest do odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące problemu prawnego w zakresie którego chciałby uzyskać pomoc. Następnie, niezbędne do udzielenia pomocy prawnej jest opisanie sprawy oraz załączenie dokumentów w wersji elektronicznej lub ich zdjęć jeżeli tak owe w sprawie występują.

„Klient może zgłosić się po pomoc bez konieczności wychodzenia z domu. Co więcej, może na bieżąco śledzić postępy prac nad zgłoszoną sprawą. Dzięki możliwości pracy zdalnej z interesantem jesteśmy w stanie w krótszym czasie obsłużyć większą ilość spraw i tym samym udzielić porad większej ilości osób. W przypadku jakichkolwiek braków, dzięki zastosowanym rozwiązaniom, możemy szybciej komunikować się z klientem i na bieżąco uzupełniać dokumentację. Za pomocą platformy wymieniamy się plikami z klientem w całkowicie bezpieczny sposób.” – zaznacza Ewelina Gee Milan Dyrektor Studenckiej Poradni Prawnej Uczelni Łazarskiego.

Studencka Poradnia Prawna działa od października do maja każdego roku akademickiego. Wszystkich zainteresowanych pomocą serdecznie zapraszamy do skorzystania z e-usługi i zarejestrowania się w serwisie na stronie internetowej https://poradniaprawna.lazarski.pl

Kontakt:
Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego
Email: szkola.prawa@lazarski.edu.pl