Aksen Semak

Absolwent Uczelni Łazarskiego na kierunku Business Economics. Założyciel agencji Socium.Media, twórca projektu Warsaw Business Game oraz organizacji Warsaw Business Youth.

Laureat konkursu Brylanty Łazarskiego w 2020 r.

Aksen Semak ukończył studia I stopnia, uzyskując tym samym tytuł zawodowy licencjat w 2018 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na kierunku Business Economics uzyskując średnią ocen 5,43 (Egzamin licencjacki 5.5, Praca licencjacka 5.5, Średnia z okresu 3 lat nauki 5.28).

Zawodowo, Aksen Semak specjalizuje się w tworzeniu oraz realizacji projektów społecznych, marketingowych, edukacyjnych, brandingowych jak również cyfrowych konwertując pomysły i idee w rzeczywistość.

W 2018 r. powołał do życia startup Socium.Media, agencję specjalizującą się w influencer- marketingu, produkcji wideo oraz kampaniach brandingowych w mediach społecznościowych. Obecnie agencja wpiera marketingowo pierwszy w Polsce Kampus Innowacji.

Pan Aksen Semak jest również autor projektu Warsaw Business Game- największej gry biznesowej dla studentów w Polsce, dającej studentom szanse na praktycznie sprawdzenie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z zakresu finansów, biznesu oraz wykorzystania umiejętności analitycznego myślenia w realnej sytuacji biznesowej.

Pan Aksen jest również założycielem organizacji Warsaw Business Youth, której zadaniem jest zrzeszanie młodych, ambitnych talentów w celu tworzenia i realizacji projektów biznesowych jak również społecznych.