Artur Kaznowski

Prokurator w Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie

Laureat konkursu Brylanty Łazarskiego w 2017 r.

Artur Kaznowski po ukończeniu studiów na Uczelni Łazarskiego zdał w 2007 roku egzamin na aplikację prokuratorską w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie i egzamin na aplikację adwokacką w Okręgu Izby Adwokackiej w Warszawie, uzyskując wysoką pozycję. W okresie 2007-2010 odbył aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Okręgowej w Siedlcach zakończoną egzaminem prokuratorskim z wynikiem bardzo dobrym. W tym samym czasie uczęszczał na otwarte seminarium doktoranckie prowadzone na Uczelni Łazarskiego.

Pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Stefańskiego przygotował i obronił dysertację pod tytułem „Instytucja przeszukania a prawo do prywatności”. Jest autorem publikacji naukowych wydanych w „Prokuraturze i Prawie” oraz „Wojskowym Przeglądzie Prawniczym”.  W 2014 r. został uzyskał stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej w Garwolinie, a następnie w 2015 r. został mianowany na stanowisko Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Garwolinie. W ramach wykonywanego zawodu prokuratora jego działania ukierunkowane były na zwalczanie zjawiska przestępczości zorganizowanej o charakterze narkotykowym i gospodarczym. Rozmiar podmiotowy jak również przedmiotowy zainicjowanych śledztw sprawił, iż postępowania te zostały przeniesione do jednostek organizacyjnych prokuratury wyższego rzędu w tym Prokuratury Krajowej. W efekcie tych działań Artur Kaznowski został powołany w październiku 2016 r. przez zastępcę Prokuratora Generalnego do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, gdzie prowadzi i nadzoruje największe śledztwa związane z aktywnością zorganizowanych grup przestępczych.

 

W czasie pracy w Prokuraturze Rejonowej w Garwolinie prowadził wiele szkoleń wewnętrznych dla kadry prokuratorskiej i funkcjonariuszy Policji związanych z tematyką nadzoru prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym, prawa dowodowego czy postępowania kontradyktoryjnego. W okresie 2013/2014 ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu Zwalczania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej.