Izabela Felczak-Poturnicka

Absolwentka Ekonomii Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Aktualnie Zastępca Dyrektora w Departamencie Skarbu Państwa KPRM i Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A. oraz Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. W 2016 i 2018 r. pełniła obowiązki Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Zasiadała w Radach Nadzorczych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., ZEW Niedzica S.A., MERAZET S.A., Z.Ch. ZACHEM S.A. oraz MERITUM BANK ICB S.A.

Laureat konkursu Brylanty Łazarskiego w 2019 r.

Izabela Felczak-Poturnicka w 2004 r. uzyskała tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Za ukończenie z wyróżnieniem studiów magisterskich otrzymała Rektorski Dyplom Uznania. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu metod wyceny spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła także studia doktoranckie z zakresu zarządzania i finansów w Kolegium Zarządzania Finansami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2019 r. Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego otworzyła Jej przewód doktorski. Głównym obszarem Jej pracy naukowej są zagadnienia z obszaru corporate governance. Od 2005 r. jest członkiem Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest autorką i współautorką szeregu eksperckich publikacji z zakresu finansów publicznych i ekonomii. Uczestniczka i współorganizatorka szeregu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością ISO 9001.

Zdobytą wiedzę uzupełnia praktyką, rozwijając swoje kompetencje zawodowe w zakresie ładu korporacyjnego nad spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do 2017 r. piastowała stanowisko Radcy ministra koordynującego prace zespołu polityki właścicielskiej w Ministerstwie Energii. Z ramienia Ministerstwa Energii była organizatorką Konferencji „Innowacyjność w radach nadzorczych przygotowanej w kooperacji z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2016 i 2018 r. pełniła obowiązki Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. oraz Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Zasiadała w Radach Nadzorczych: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., ZEW Niedzica S.A., MERAZET S.A., Z.Ch. ZACHEM S.A. oraz MERITUM BANK ICB S.A. W latach 2005-2016 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie odpowiadała za nadzór właścicielski nad spółkami strategicznymi oraz transakcje na rynku kapitałowym, w tym procesy pierwszej oferty publicznej (IPO) spółek GPW S.A., JSW S.A., PZU S.A. oraz PHN S.A. 


Izabela Felczak-Poturnicka - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego