Julian Rotter

Absolwent Prawa na Uczelni Łazarskiego oraz Uniwersytecie Montpellier. Stypendysta MNiSW za wybitne osiągnięcia. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. W latach 2015-2018 Krajowy Oficer Łącznikowy w siedzibie głównej Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Bruksela). Ukończył kursy organizowane przez: Harvard Law School, Singapurską Akademię Lotniczą czy NATO School Oberammergau. Sędzia w Międzynarodowych Konkursach z Prawa Lotniczego. Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Baseballu i Softballu.

Laureat konkursu Brylanty Łazarskiego w 2019 r.

Julian Rotter ukończył studia na Uczelni Łazarskiego na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku Prawo w 2013 r. Rok akademicki 2010/2011 spędził we Francji gdzie w ramach programu ERASMUS odbył studia na Uniwersytecie Cergy-Pontoise. W latach 2011-2013 Prezes Międzywydziałowego Koła Prawa Lotniczego „AVION”. W trakcie studiów odbył praktyki studenckie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwie Sprawiedliwości i Państwowej Agencji Atomistyki.

Jest stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Ukończył również Uniwersytet Montpellier, gdzie otrzymał dyplom Mastère Spécialisé w zakresie międzynarodowego prawa atomowego (stypendium OECD/NEA), a także anglojęzyczne studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w zakresie dyplomacji gospodarczej (Economic Diplomacy).

Od 2013 roku jest pracownikiem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, gdzie pełnił funkcje specjalistyczne, jak i kierownicze - obecnie jest Dyrektorem Departamentu Spraw Międzynarodowych. W latach 2015-2018 został oddelegowany do pracy w siedzibie głównej Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w Brukseli, gdzie pełnił funkcję Krajowego Oficera Łącznikowego (SLO). Uczestniczy w pracach organów decyzyjnych najważniejszych organizacji lotniczych [EUROCONTROL; Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) czy Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC)], w tym wyspecjalizowanej agencji ONZ – Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Delegat na sesje Komitetu Prawnego ICAO czy Zgromadzenia ICAO, gdzie obraduje Komisja Prawna.

Od 2016 r. jest członkiem Komitetu Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Lotniczego (European Air Law Association). Jest również Zastępcą Dyrektora Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego działającego na Uczelni Łazarskiego. Dwukrotnie był opiekunem studentów Uczelni Łazarskiego, którzy brali udział w półfinałach Konkursu z Międzynarodowego Prawa Lotniczego typu Moot Court (2015 – Pekin, 2016 – Dżakarta). Od 2017 r. sędzia w Międzynarodowych Konkursach z Prawa Lotniczego, które odbyły się w Indiach, Republice Korei, Kanadzie i na Malcie. Prelegent na konferencjach naukowych, w tym na wiodącym kanadyjskim Uniwersytecie McGill (Montreal).

Ukończył szereg prestiżowych kursów. W 2016 r. ukończył program w zakresie negocjacji na Harvard Law School. Wziął również udział w szkoleniach organizowanych przez: Europejską Agencję Kosmiczną, Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej, CTBTO, Europejską Akademię Dyplomacji, NATO School Oberammergau czy Bundeswehr Centre for Public Affairs. W ramach stypendium Rządu Singapuru dwukrotnie wziął udział w szkoleniach z zakresu zarządzania lotnictwem cywilnym i przywództwa organizowanych przez Singapurską Akademię Lotniczą. Ponadto, uczestnik programu ERASMUS dla pracowników administracji publicznej, podczas którego brał udział w konferencjach, szkoleniach oraz wizytach studyjnych w siedzibach unijnych instytucji w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu, a także odbył job shadowing w Dyrekcjach Generalnych Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) oraz ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO).

Od maja 2015 r. Prezes Zarządu Polskiej Fundacji Baseballu i Softballu, której celem jest upowszechnianie oraz promocja baseballu i softballu czy promocja zasad fair play, wzajemnego poszanowania i otwartości na inne kultury oraz niedyskryminacji rasowej w sporcie. W latach 2015 i 2016 trener Reprezentacji Polski U12 (4 miejsce podczas Mistrzostw Europy U12 w baseballu, 2015).