Katarzyna Jedynak

Doktorantka

Dlaczego zdecydowałaś/eś się kandydować na członka Rady Klubu Absolwenta?

Perspektywa należenia do Rady Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego jest dla mnie tożsama z pomocą uczelnianej społeczności oraz możliwością dalszego rozwoju. Zdecydowałam się kandydować w niniejszych wyborach, ponieważ wiem, że jestem osobą, która – wykorzystując swoje doświadczenie, pomysłowość i umiejętność współpracy z innymi – będzie miała realny wpływ na efektywną działalność Klubu Absolwenta. Bycie jednym z członków Rady to ogromne wyzwanie, ale jednocześnie szansa na czynny udział w życiu UŁa i wymianę doświadczeń z innymi Absolwentami.

 

Pochwal się i w kilku zdaniach opisz nam swoje doświadczenie zawodowe.

Swoją ścieżkę zawodową zaczęłam kreować już na początku II roku studiów. Od początku działania skierowałam aw stronę prawa własności intelektualnej, prawa mody oraz prawa autorskiego. W 2014 roku zostałam przyjęta do zespołu Kancelarii Prawnej GDG – Grupy Doradztwa Gospodarczego Krzysztofa Gładkowskiego. Następnie w 2015 roku rozpoczęłam pracę w Kancelarii Gorzkiewicz & Buczkowski Adwokaci Sp. p. Z Kancelarią Adwokata Przemysława Buczkowskiego współpracuję do dzisiaj. W 2017 roku odbyłam również praktyki w Kancelarii Radcy Prawnego Mateusz Drożdż oraz staż w II Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Piasecznie. Ponadto, w czasie studiów w latach 2015-2018 należałam do zespołu Studenckiej Poradni Prawnej Uczelni Łazarskiego w sekcji prawa cywilnego i rodzinnego.

Budowanie ścieżki zawodowej uzupełniałam zdobywaniem wiedzy, uczestnicząc w wielu konkursach, szkoleniach oraz konferencjach. Najważniejszym był udział w II Ogólnopolskim Moot Court’cie z Arbitrażu Handlowego w 2015 roku oraz w I i II etapie XIII edycji konkursu podatkowego EYe on Tax. W 2017 roku ukończyłam roczne szkolenie w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza oraz seminarium organizowane przez Lookreatywni – „Prawo własności intelektualnej dla projektantów”. Najbardziej wartościowymi spotkaniami, w których brałam udział to konferencja organizowana przez Sejm RP – „Czy mediacja może odciążyć sądy? Rola mediacji w przyspieszeniu postępowań, szczególnie przy powtarzających się podobnych sporach” oraz IV konferencja „W s/prawie autorów” pod patronatem Uniwersytetu Gdańskiego. Byłam również współorganizatorem konferencji naukowej na Uczelni Łazarskiego – „Konsekwencje prawne wypowiedzi w mediach elektronicznych – stan prawny i środki pomocy prawnej poszkodowanym z perspektywy prawa cywilnego i karnego”.

Ponadto, jako członek Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Civilis” Uczelni Łazarskiego, opublikowane zostały na jego stronie internetowej trzy moje artykuły – „Stwórz swoją własną umowę TFP!”, „Prawo, moda i BMI” oraz „Tatuaż – dzieło na nogach”.

W latach 2014-2016 należałam do Programu Honorowego Uczelni Łazarskiego. Zostałam wyróżniona przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2016/2017. W 2017 roku zostałam stypendystą Fundacji Uczelni Łazarskiego oraz Rektora Uczelni Łazarskiego. Wraz z ukończeniem Uczelni Łazarskiego zostałam wyróżniona Rektorskim Dyplomem Uznania.

Moja praca magisterska pt. „Roszczenia z tytułu niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy TFP” została oceniona najwyższą z możliwych ocen, wraz z propozycją jej opublikowania, bądź stworzenia z jej treści artykułu naukowego i publikacji go w „Ius Novum”.

Aktualnie pracuję nad doktoratem pod patronatem prof. ndzw. dr hab. Eligiusza Krześniaka pt. „Ochrona marki modowej w świetle przepisów prawa polskiego oraz wybranych koncepcji międzynarodowych” oraz przygotowuje się do rozpoczęcia studiów podyplomowych Zarządzanie na rynku dóbr i marek luksusowych na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Twoją „mocną stroną” jest?

Jedną z moich „mocnych stron” jest upór w dążeniu do osiągniecia postawionych sobie celów. Mając na uwadze, że „Wielcy ludzie nie rodzą się wielkimi, tylko się nimi stają”, zawsze koncentruję się na ciągłym rozwoju i pracą nad kolejnymi wyzwaniami. Jednocześnie staram się odpowiednio zarządzać swoim czasem. Ważnym jest dla mnie, abym potrafiła dzielić go pomiędzy pracą, rozwojem osobistym oraz rodziną.

Proszę dokończ zdanie: Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważam…

Za swoje największe zawodowe osiągnięcie uważam wygranie w pierwszej instancji na pierwszej rozprawie sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie. W tym postępowaniu – wraz z adw. Przemysławem Buczkowskim – przekonaliśmy Sąd do przyznania naszemu Klientowi jednego z wyższych odszkodowań i zadośćuczynień – biorąc pod uwagę bliźniacze sprawy – w historii. Najważniejsze jednak było tło całego postępowania. Rozmowy z Klientem, praca nad jego stosunkiem do odbytej niesłusznie kary, relacjami ze znajomymi, czy stanem psychicznym były dla nas ważniejsze, niż zasądzona kwota odszkodowania i zadośćuczynienia. Reprezentując Klienta i walcząc o jego prawa, jednocześnie byliśmy częścią procesu jego przemiany i walki z negatywnymi wspomnieniami. W tej sprawie sukces był podwójny – prawny i ludzki.

 

Lubisz dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym? Chciałbyś włączyć się do tworzenia Programu Mentorskiego skierowanego do stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego?

Odpowiedź może być tylko jedna – TAK. Uważam, że Program Mentorski skierowany do stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego to bardzo dobry pomysł. Wielu studentów nie wie jak właściwie pokierować swoją drogą naukową i zawodową. Stypendium dla wybitnych słuchaczy powinno być nie tylko wsparciem finansowym, ale przede wszystkim mentorskim. Jako jedna ze stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego zauważyłam, że cenne byłyby rozmowy z bardziej doświadczonymi osobami, które chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat prawidłowego kreowania zawodowej ścieżki.

Przekonaj nas w kilku zdaniach dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na Członka Rady Klubu Absolwenta.

Według mnie, moja osoba w składzie Rady Fundacji Uczelni Łazarskiego będzie dużym wsparciem w dalszym jej rozwoju. Posiadane przede mnie doświadczenie, umiejętność poruszania się na teraźniejszym rynku prawniczym, a także cechy osobowości niewątpliwie będą pomocne dla członków Klubu Absolwenta oraz studentów Uczelni Łazarskiego w dalszym kreowaniu ścieżki zawodowej. Co więcej, otrzymując bieżącą pomoc w dokonywaniu prawidłowych wyborów zapewniających sukces naukowy i zawodowy od dr Mateusza Dróżdża, dr in spe Przemysława Buczkowskiego, prof. ndzw. dr hab. Roberta Gwiazdowskiego oraz prof. ndzw. dr hab. Eligiusza Krześniaka, czuję się niejako w obowiązku przekazania otrzymanych od nich wskazówek kolejnym osobom kreującym własne kariery. Również dalszy, czynny udział w życiu Uczelni Łazarskiego jest dla mnie bardzo ważny. Członkostwo w Radzie Klubu Absolwenta umożliwia mi dokonanie powyższych celów.