Katarzyna Klimaszewska

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa (obecnie Uczelnia Łazarskiego) na wydziale Handlu Zagranicznego. Od blisko 10 lat pełni stanowisko Dyrektora Centrum Sportu Raszyn odnosząc liczne sukcesy na polu zawodowym. Inicjatorka działań społecznych na rzecz lokalnej społeczności powiatu pruszkowskiego.

Laureat konkursu Brylanty Łazarskiego w 2020 r.

Katarzyna Klimaszewska jest absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa (obecnie Uczelnia Łazarskiego) na wydziale Handlu Zagranicznego, kierunek Logistyka w handlu zagranicznym. Ponadto na tej samej uczelni ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami uzyskując tytuł Zarządca Nieruchomości oraz Polską Akademie Sportu uzyskując certyfikat Menadżera Sportu.

Pani Katarzyna Klimaszewska swoją karierę zawodową ściśle związała z działalnością administracyjną i handlową. Od prawie 10 lat zajmuje stanowisko Dyrektora Centrum sportu Raszyn, gdzie zarządza blisko 70 osobowym zespołem pracowników. Jest autorem koncepcji nowej hali sportowej w Gminie Raszyn i inicjatorem pozyskanych 7 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę nowoczesnej hali sportowej, a tym samym znaczny rozwój sportu i rekreacji w tym regionie. Podczas wykonywania swoich obowiązków Pani Katarzyna dużą wagę przykłada do wysokiego standardu pracy, jakości oraz efektów prowadzonych działań oraz etyki zawodowej i odpowiedzialności.

Już drugą kadencje piastuje stanowisko Radnej Powiatu Pruszkowskiego. Jest Vice Przewodniczącą pierwszej w Polsce Powiatowej Rady Rozwoju oraz członkiem Zespołu Gminy Raszyn MDR tj. do spraw Raportowania Schematów Podatkowych.

Pracę dla Mieszkańców traktuje jak swoistą misję i posługę, z wielkim szacunkiem do zarządzania finansami publicznymi oraz dbałości o administrowane mienie. Przykłada wielką uwagę do integracji lokalnej społeczności w obszarze sportu i rekreacji, rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych mających na celu promocję miejsca oraz sportu. Chętnie angażujące się w życie społeczne lokalnej społeczności jako inicjator i realizator imprez społecznych i charytatywnych. Za swoje zaangażowanie społeczne została odznaczona Orderem Św. Stanisława przez Stowarzyszenie Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława w Polsce oraz Złotą Odznaką Kapituły Stowarzyszenia Konfranterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia.

Pani Katarzyna w życiu prywatnie jest żoną i mamą Mai oraz Mikołaja, miłośniczką porannej filiżanki kawy oraz entuzjastką aerobiku i zumby.