Maksymilian Sandner

Ekspert z zakresu IT, PR, marketingu oraz prawa

Dlaczego zdecydowałaś/eś się kandydować na członka Rady Klubu Absolwenta?

Zdecydowałem się kandydować na członka Rady Absolwenta, ponieważ od lat uczestniczę w działaniach organizowanych przez Klub Absolwenta i w tym momencie chciałbym również też coś dać od siebie dla Klubu, a nie tylko być konsumentem. Uważam, że Klub ma unikalną wartość dla Uczelni i jej absolwentów, warto wykorzystać ten potencjał jak najlepiej. Obserwując dotychczasową działalność Klubu widzę jak wiele może on dać absolwentom oraz dla samej Uczelni. Mam wiele pomysłów, którymi chciał bym się podzielić.

 

Pochwal się i w kilku zdaniach opisz nam swoje doświadczenie zawodowe.

Współpraca ekspercka z firmami konsultingowymi, IT, Project Management. Łączenie kompetencji z zakresu IT, PR, Marketingu oraz Prawa.

 

Twoją „mocną stroną” jest?

Charakteryzuje mnie interdyscyplinarne wykształcenie, a co za tym idzie holistyczne podejście do realizowanych zadań. Z łatwością poruszam się po szeroko rozumianej branży IT zarówno po stronie software jak i hardware. Znajomość wiodących najnowszych rozwiązań technologicznych tworzenia, publikacji i przetwarzania treści w obszarze obecnie dostępnych mediów audio-wizualnych czy nośników przekazu informacji. Biegła znajomość technologii i procesów produkcyjnych w branży drukarskiej, zarówno offsetowej jak i cyfrowej. Doświadczenie w rozwiązaniach dostępu i bezpieczeństwa dużych ilości danych - storage oraz cloud. Certyfikowany inżynier TANDBERG DATA. Od 2007 roku członek Apple Developer Connection.

 

Proszę dokończ zdanie: Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważam…

Za swoje największe osiągnięcie zawodowe uważam zbudowanie zaufania zarządów firm z którymi współpracuję, przejawiające się m. in. powierzaniem zadań, czy stanowienie ciała doradczego w dziedzinach nie zawsze związanych bezpośrednio z profilem mojej działalności. Miłym akcentem jest również sytuacja, gdy jadąc przez miasto widzi się efekty swojej pracy w najróżniejszej postaci.

 

Lubisz dzielić się wiedzą i doświadczeniem zawodowym? Chciałbyś włączyć się do tworzenia Programu Mentorskiego skierowanego do stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego?

Tak, chciałbym włączyć się w tworzenie Programu Mentorskiego skierowanego do stypendystów Fundacji Uczelni Łazarskiego i dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym. Ma to szczególne znaczenie na polu współpracy przy dużych interdyscyplinarnych projektach, gdzie wymagane jest połączenie specjalistycznej wiedzy oraz współpraca między branżowa. Umiejętność realizacji projektów razem ze specjalistami z różnych dziedzin stanowi w obecnym czasie coraz istotniejszy aspekt rozwoju zawodowego.

 

Przekonaj nas w kilku zdaniach dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na Członka Rady Klubu Absolwenta.

Z radością obserwuję od kilku lat działalność Klubu Absolwenta Uczelni Łazarskiego i chciał bym aktywnie włączyć się w jej kreowanie. Posiadam unikalne połączenie interdyscyplinarnej wiedzy, która może stanowić wartość dodaną dla rozwoju działalności Klubu i promowania Uczelni Łazarskiego.