Michał Kurpiel

Laureat konkursu Brylanty Łazarskiego w 2010 r.

Obecnie pochłonięty własnymi projektami biznesowymi. Przez lata Dyrektor Regionu w Domu Inwestycyjnym Xelion. Ze spółką należącą do grupy UniCredit związany niemal 14 lat. Zajmował kolejno stanowiska - Doradcy Finansowego, Kierownika Zespołu, Wicedyrektora Regionu oraz Wicedyrektora Departamentu Produktów i Wsparcia Sprzedaży, a także Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży.

Absolwent Wydziału Prawa oraz Master of Business Administration w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Certyfikowany Europejski Doradca Finansowy - tytuł nadany przez European Financial Planning Association. Prywatnie miłośnik sportu i filozofii.