dr Paweł Blajer

Dziennikarz TVN24 Biznes i Świat, gdzie prowadzi program „Biznes dla Ludzi”. Ekonomista, prawnik i wykładowca.

Laureat konkursu Brylanty Łazarskiego w 2014 r.

Pracę w dziennikarstwie rozpoczął na I roku studiów. Przygotowywał pierwsze w Polsce rankingi i analizy produktów bankowych. Od 2003 roku był dziennikarzem ekonomicznym “Rzeczpospolitej”. Zajmował się prawem gospodarczym, finansami publicznymi i podatkami. Od 2006 roku kierownik Działu Prawa i Podatków "Rzeczpospolitej". Odpowiadał m.in. za projekt wprowadzenia na rynek tzw. żółtych stron w nowym układzie merytorycznym i graficznym oraz nowego układu dodatku "Dobra Firma". W połowie 2007 roku rozpoczął pracę w TVN CNBC. Prowadził autorski program dla ludzi, którzy prowadzą lub chcą założyć własną działalność gospodarczą “Blajer mówi: Biznes”. Od stycznia 2014 r. w TVN24 Biznes i Świat prowadzi program „Biznes dla ludzi”.

Od 2013 r. wykładowca na Uczelni Łazarskiego, gdzie jest autorem przedmiotów związanych ze modelami biznesowymi, prawem i planowaniem działalności gospodarczej. Naukowo zajmuje się badaniem strategii podatkowych i dziedziczeniem przedsiębiorstwa.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – studia magisterskie i doktorancie. Pracę magisterską pod kierunkiem prof. Włodzimierza Siwińskiego przygotowywał na temat spełnienia kryteriów fiskalnych związanych z przyjęciem euro przez Polskę.

Studia prawnicze na Uczelni Łazarskiego ukończył z wyróżnieniem, broniąc pracy magisterskiej o wykorzystaniu w praktyce zapisu windykacyjnego przez przedsiębiorców. Praca została napisana pod kierunkiem sędzi dr Heleny Ciepłej, sędzi Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Praca zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Stowarzyszenie Notariuszy RP.

Doktorant na obu uczelniach. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW ma otwarty przewód doktorski. Na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego jest doktorantem Prof. Małgorzaty Manowskiej, sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Laureat olimpiady ekonomicznej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (1999 r.)

Laureat m.in. nagrody specjalnej Business Centre Club oraz nagrody Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Kapituły Krajowej Rady Radców Prawnych.


dr Paweł Blajer - profil naukowy wykładowcy Uczelni Łazarskiego