Tomasz Wiśniewski

Vice Prezes, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacji First Ukrainian International Bank w Kijowie

Laureat konkursu Brylanty Łazarskiego w 2013 r.

Tomasz Wiśniewski jest absolwentem Wydziału Ekonomii i Zarządzania, posiada 13-letnie doświadczenie w zarządzaniu Operacjami w sferze usług, 9 lat w bankowości, 4 lata w firmach outsourcingowych oraz ponad 5 letnie doświadczenie w pracy międzynarodowej.

Ma doświadczenie w zarządzaniu następującymi działami: IT, Operacje Bankowe, Back Office, Customer Service ? Contact Center, Telemarketing/TeleSales, Underwriting/Analiza wniosków kredytowych, PMO ? Project Management Office, Centrum Procesowania transakcji kartowych, Operacje Kasowe, Archiwa, Windykacja. Pan Tomasz był wcześniej Vice Prezesem, Członkiem Zarządu, Dyrektorem ds. Operacji w Banku Renaissance Capital na Ukrainie, Kierownikiem ds. Operacji w Sygma Bank Polska w Warszawie, Kierownikiem działu Telemarketing w firmie Dimar Polska oraz Kierownikiem Projektu w PCM - Polskim Centrum Marketingowym.