Powołaliśmy do życia fundację, by wszystkie prospołeczne działania, jakie podejmujemy, opierały się na długofalowym spojrzeniu i budowały trwałe zmiany w świecie.

Uczelnia powstała z głębokiego pragnienia, by oferować wysokiej jakości wykształcenie, a celem naszej fundacji jest udostępnienie go jak najszerzej. Chcemy, aby nasze wartości, czyli otwartość, dostępność wiedzy, jej praktyczność oraz zaangażowanie i współpraca z lokalną społecznością, znalazły konkretne realizacje.

Fundacja Uczelni Łazarskiego od początku istnienia ułatwia dostęp do studiów wyższych młodym i zdolnym osobom. Stypendia przyznajemy corocznie, dzięki przekazanym darowiznom. Wyróżniamy w ten sposób rozwijających swoje pasje młodych ludzi, którzy mają wielki głód wiedzy. Niestety często brak środków finansowych utrudnia im dobrą edukację.

Zależy nam jednak, by rozwijali się i zyskiwali gruntowną wiedzę, szerokie kompetencje i umiejętności.

Jesteśmy dumni, że dzięki wsparciu darczyńców przyznaliśmy już stypendia w wysokości prawie 100 tys. złotych.

Ich beneficjenci, nasi absolwenci, są dowodem, że przynosi to realne korzyści.

Jesteśmy OPP

Prowadzimy działalność pożytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej, czyli naszych sąsiadów z Mokotowa i Ursynowa, ale również całej Warszawy i województwa mazowieckiego. Chcemy, aby intelektualne zasoby Uczelni Łazarskiego były dostępne dla tych, którzy tego potrzebują. 

Organizujemy od 2011r. cykl "Otwarty Łazarski", składa się on z trzech połączonych akcji społecznych, otwierających się na lokalną społeczność, wychodząc naprzeciw jej potrzebom.

Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego

akcja propagująca profilaktykę zdrowotną. Ważny jest aspekt edukacyjny, społeczności lokalnej przekazujemy wiedzę jak prowadzić zdrowy styl życia.

Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego

założeniem akcji jest udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej osobom, którym sytuacja finansowa nie pozwala na skorzystanie z porad profesjonalistów. Podczas wydarzenia uświadamiamy społeczeństwu, jakie prawa przysługują im w sądzie. Zaplecze merytoryczne zapewniają absolwenci Uczelni Łazarskiego, prowadzący własne kancelarie, będący pracownikami kancelarii prawnych, wykładowcy Uczelni.

Wypełnij PIT w Uczelni Łazarskiego

podczas tego przedsięwzięcia udzielamy bezpłatnej pomocy przy wypełnieniu rocznych deklaracji zeznań podatkowych PIT osób fizycznych, mikro firm oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Podczas akcji pomocy udzielają zaproszeni specjaliści reprezentujący Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów, a także absolwenci zajmujący się doradztwem podatkowym.

Fundacja Uczelni Łazarskiego została powołana aktem notarialnym w dniu 16 lutego 2010 r., a zmienionym w dniu 5 listopada 2010 r.

Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy 15 grudnia 2010 r. Nr w KRS: 0000373132.

Status organizacji pożytku publicznego uzyskaliśmy zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 19 lipca 2013 r.

Dzięki temu możesz przekazać nam 1% swojego podatku - mojpit.pl/_fundacja-uczelni-lazarskiego