Klub Absolwenta UŁa to nieformalna organizacja zrzeszająca absolwentów uczelni od 2009 roku. Aktualnie Klub Absolwenta jest w trakcie zmian organizacyjnych. Informacja o nowej odsłonie oraz planowanych działaniach już niebawem pojawi się na stronie.

 

Klub działa na rzecz absolwentów, razem z absolwentami.

Klub jest także organizatorem konkursu "Brylanty Łazarskiego". Jego celem jest promowanie absolwentów Uczelni Łazarskiego, którzy osiągnęli sukces na różnych płaszczyznach życia zawodowego lub osobistego.

Absolwenci mogą dołączyć do projektu rabatowego Karta Klubu Absolwenta - członkowie Klubu mogą korzystać z 25% zniżki na studia podyplomowe oraz 20% zniżki na studia MBA i kursy językowe organizowane przez Uczelnię Łazarskiego.

Staramy się także wspierać inicjatywy absolwentów Uczelni Łazarskiego. Każdy absolwent, który jest członkiem Klubu Absolwenta ma możliwość założenia i używania dożywotnio konta mailowego na domenie @lazarski.pl, korzystania z bezprzewodowego Internetu na terenie campusu uczelni oraz na preferencyjnych warunkach z uczelnianej biblioteki

Zapraszamy wszystkich absolwentów Uczelni Łazarskiego do czynnego włączenia się w działania klubu.

Rada Klubu Absolwenta

Do zadań rady należy m. in.:

  • Konsultowanie i sporządzanie opinii w sprawach Uczelni przedłożonych Radzie Klubu Absolwenta przez jednostki Uczelni
  • Sporządzanie opinii w sprawach Uczelni w imieniu klubu absolwenta,
  • Planowanie, inicjowanie i organizowanie działań klubu absolwenta.

Tomasz Chrabałowski

Dyrektor Finansowy

Marta Krzyśków-Szymkowicz

Właściciel kancelarii rzecznikowskiej, mediator

Dyrektor Studenckiej Poradni Prawnej w Uczelni Łazarskiego mgr Ewelina Gee-Milan

Wykładowca Uczelni Łazarskiego

dr Bartłomiej Opaliński

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego, radca prawny, pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Paulina Pieńkowska

Pracownik merytoryczny, starszy secjalista

Maksymilian Sandner

Ekspert z zakresu IT, PR, marketingu oraz prawa

Katarzyna Stopińska

Właściciel kancelarii adowkaciej, adwokat