Klub Absolwenta Uczelni Łazarskiego to nieformalna organizacja zrzeszająca ponad tysiąc absolwentów uczelni. Inauguracja działalności Klubu miała miejsce w 2009 r.

 

Od tego czasu imprezy integracyjne na stałe wpisały się do kalendarza Uczelni Łazarskiego.
Klub działa na rzecz absolwentów, razem z absolwentami.
W 2014r. została wybrana przez członków klubu Rada Klubu Absolwenta, która spotyka się cyklicznie w celu omawiania działań podejmowanych przez Klub.


Wybory Rady Klubu Absolwenta 2018

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 7 października.
Wybory do Rady Klubu odbędą się w październiku.

Życzymy powodzenia!


Do jej zadań należy m. in.:

  • Konsultowanie i sporządzanie opinii w sprawach Uczelni przedłożonych Radzie Klubu Absolwenta przez jednostki Uczelni
  • Sporządzanie opinii w sprawach Uczelni w imieniu klubu absolwenta,
  • Planowanie, inicjowanie i organizowanie działań klubu absolwenta.

Klub liczy sobie ponad 1000 członków.

Klub Absolwenta kształtuje dobre relacje ze środowiskiem Uczelni Łazarskiego, otoczeniem społeczno - gospodarczym, społecznościami lokalnymi, instytucjami i mediami,
Upowszechniania on ofertę edukacyjną Uczelni Łazarskiego dotycząca dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia podyplomowe, MBA, szkolenia, kursy),
Klub wspiera inicjatywy absolwentów Uczelni Łazarskiego oraz pozyskuje fundusze na cele statutowe Fundacji Uczelni Łazarskiego.

Klub jest organizatorem spotkań networkingowych absolwentów, których celem jest wymiana kontaktów biznesowych i wzmocnienie więzi między absolwentami, a także absolwentów z Uczelnią. Klub organizuje dla studentów spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy - "Spotkania z absolwentem sukcesu".

Klub jest także organizatorem konkursów tematycznych organizowanych wspólnie z partnerami biznesowymi, a także konkursu "Brylanty Łazarskiego". Jego celem jest promowanie absolwentów Uczelni Łazarskiego, którzy osiągnęli sukces na różnych płaszczyznach życia zawodowego lub osobistego.
Absolwenci mają także szanse dołączenia się do projektu rabatowego Karta Klubu Absolwenta.

Celem tego projektu jest umożliwienie absolwentom Uczelni Łazarskiego skorzystania z ulg w postaci zniżki na dane usługi i produkty, a także umacnianie więzi pomiędzy absolwentami a uczelnią. Partnerami projektu są firmy wywodzące się z różnych branż i świadczące różnego typu usługi m.in. kulturalne, rozrywkowe, handlowe oraz gastronomiczne.

Klub Absolwenta jest odpowiedzialny za organizacje imprez rozrywkowych takich jak pikniki oraz turnieje w kręgle.
Klub Absolwenta zajmuje się także promocją kultury, od kilku lat jest organizatorem wielu wystaw obrazów i fotografii, najczęściej autorami prac są absolwenci Uczelni.
Klub Absolwenta jest także odpowiedzialny za organizację uroczystej promocji absolwentów. Każdego roku jest przygotowywany album absolwentów.
Absolwenci prezentują również swój dorobek zawodowy na łamach publikacji wewnętrznych uczelni oraz w serwisie internetowym.

Klub prowadzi akcje prospołeczne dla środowiska lokalnego i regionalnego:

  • "Wypełnij PIT w Uczelni Łazarskiego" - akcja, której celem jest udzielanie bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu deklaracji PIT,
  • "Dzień Zdrowia na Uczelni Łazarskiego" - akcja, podczas której umożliwiamy wykonanie bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich,
  • "Dzień Dawcy Szpiku" - akcja, podczas której przeprowadzamy rejestrację osób, które w przyszłości mogą być potencjalnymi dawcami szpiku,
  • "Dzień Prawa na Uczelni Łazarskiego" - akcja, podczas której umożliwiamy bezpłatną pomocą prawną osobom, których sytuacja finansowa nie pozwala na jej opłacenie.

Każdy absolwent, który jest członkiem Klubu Absolwenta ma możliwość założenia i używania dożywotnio konta mailowego na domenie @lazarski.pl, korzystania z bezprzewodowego internetu na terenie campusu uczelni oraz  na preferencyjnych warunkach z uczelnianej biblioteki.

Członkowie Klubu mogą korzystać także z 25% zniżki na studia podyplomowe oraz 20% zniżki na MBA, kursy językowe organizowane przez Uczelnię Łazarskiego.
Absolwenci zrzeszeni są również na portalu społecznościowym facebook.pl.

Zapraszamy wszystkich absolwentów Uczelni Łazarskiego do czynnego włączenia się w działania klubu.

Budujmy wspólnie klub.

Rada Klubu Absolwenta

Marta Wysocka-Fronczek

Właścicielka, trener oraz prawnik w kancelarii LEX & FINANCE

Katarzyna Gorzkowska

Aplikant Radcowski

Tomasz Wyszogrodzki

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej

Łukasz Sadurek

REWORK POLAND - współwłaściciel

Piotr Maleńczyk

Prawnik w Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe

Tomasz Chrabałowski

Dyrektor Finansowy

mgr Ewelina Milan

Wykładowca Uczelni Łazarskiego

Jarosław Skibiński

Menager kas w Auchan Polska

Albumy Absolwentów

Co roku wydajemy i udostępniamy w wersji online albumy ze zdjęciami naszych absolwentów. Publikacje zawierają także informacje dotyczące historii naszej uczelni oraz przedsięwzięć organizowanych w danym roku akademickim.

Album 2016/2017

flipbook

Album 2015/2016

flipbook

Album 2014/2015

flipbook

Album 2013/2014

flipbook

Album 2012/2013

flipbook

Album 2011/2012

flipbook

Album 2009/2010 & 2010/2011

zobacz album