Klub Absolwenta Uczelni Łazarskiego

Nietypowe warunki tworzenia prawa, jakie zaistniały w 2020 r., skłoniły do postawienia pytania, czy sytuacja związana z zagrożeniem dla bezpieczeństwa...